Parish Church St. Mary Magdalene

Kontakt

Parish Church St. Mary Magdalene
Kirchplatzl
6105 Leutasch
Oostenrijk


Telefoon: (0043)52146235