Lauf- u. Tourensport Seefeld, Ski-Club-Seefeld

XV Raiffeisen Mountain Run il 28 giugno 2020,

www.mountainrun-seefeld.at

Press