Accommodaties zoeken
 
 
Accommodaties zoeken
 
 

Hebt u vragen? Onze vakantie-experts geven u graag advies

Tel +43 5088050

Kalvarienberg

De Kavalerienberg in Mösern ontstond vermoedelijk rond 1830. Op 1 juni 1841 werd het behoud van de kapelletjes door de inheemse families schriftelijk vastgelegd.

Het halfronde, open bouwwerk herbergt een voorstelling van de kruisiging: Christus aan het kruis met de twee misdadigers, de bijfiguren Maria, Johannes en Maria Magdalena zijn geschilderde houten figuren en vermoedelijk iets ouder dan de beeldengroep. De fresco’s tonen in de stijl van Leopold Puellacher de stad Jeruzalem en daarboven in de wolken God de Vader. Langs het smalle, slingerpad dat naar de Kalvarienberg leidt, stonden oorspronkelijk 8 en sinds 1989 11 statiekapelletjes.

In 1988/89 werd de Kalvarienberg via een gezamenlijke inspanning van de inwoners van Mösern gerestaureerd. Langs het hellende pad werden nog drie kapellen gebouwd. In de eerste kapel is een schilderij van Maria Theresia Striegl “Der Abschied Christi” uit 1899 geplaatst. In de daaropvolgende kapellen zijn schilderijen met passiescènes van professor Heinrich Tilly te zien.

In de elfde kapel staat een uit hout gesneden beeldengroep "Die Verspottung Christi". Voor de ontbrekende staties XI, XII, XIV van de kruisweg en de weergave van de verrijzenis werden door de kunstsmid Alfons Neuner uit Mösern bronzen platen gemaakt die aan de buitenkant van de kruisigingskapel zijn aangebracht. De figuren van de kruisigingsgroep zijn in 1989 door Josef Trostberger gerestaureerd, de fresco's door Karl Heinz Köll. In 2007 werd de toegang tot de Kalvarienberg verbeterd en werden enkele kapeldaken vernieuwd.