Accommodaties zoeken
 
 
Accommodaties zoeken
 
 

Hebt u vragen? Onze vakantie-experts geven u graag advies

Tel +43 5088050

Bijenleerpad Reith bei Seefeld

Het bijenleerpad in Reith bei Seefeld met het bijenhotel is uniek en geeft wandelaars en geïnteresseerde bezoekers een inkijk in het geheimzinnige leven van de honingbij en haar familie, de solitaire bij en de hommel.

Langs het Reither bospad, met als beginpunt de Kneipp-installatie St. Florian, langs de Kaltwasserbach en met het eindpunt de Niederbach, bieden 10 borden interessante informatie over de honingbijen. In het bijenhotel, een verblijf voor wilde bijen, solitaire bijen en hommels en een vaste standplaats voor honingbijen, kan door een glazen raam veilig de bedrijvigheid in een bijenkorf worden gevolgd. Bezoekers kunnen oude en huidige bijenverblijven bekijken, gereedschappen van imkers en bijenproducten.

De bij is waarschijnlijk het oudste dier dat de mens onder zijn hoede heeft genomen. Altijd al hebben dichters, natuuronderzoekers, artsen en filosofen zich met de bijen en hun producten beziggehouden. Ook vandaag de dag kan men stellen dat de bij één van de belangrijkste nuttige dieren voor de mens is. Honing is van oudsher een zeer kostbaar product.