Accommodaties zoeken
 
 
Accommodaties zoeken
 
 

Hebt u vragen? Onze vakantie-experts geven u graag advies

Tel +43 5088050

Porta Claudia

!!! Die Begehung der Porta Claudia ist aufgrund der derzeitigen Baustelle zur Umfahrungsstraße nicht möglich. - Die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant !!!

 

Tijdens de 30-jarige oorlog (1618 - 1648) kreeg de regering van Innsbruck toestemming om op het terrein van het aartsbisdom Freising in de dalengte van Scharnitz in 1632 versterkingswerken te bouwen. Ter gelegenheid van de feestelijke inwijding van de enorme stuwdam kreeg deze de naam van de persoonlijk aanwezige landsvrouwe Claudia von Medici.

De Porta Claudia werd tijdens de 30-jarige oorlog niet aangevallen, maar toch werden de werken rond 1670 volgens de plannen van Christoph Gumpp verder uitgebreid. In 1703 werden de vestingwerken Porta Claudia tijdens de "Bayrischer Rummel" overvallen en door de keurvorst Maximiliaan II Emanuel van Beieren ingenomen. Bij het opblazen van een kruitmagazijn door het Beierse bezettingsleger werd de Porta Claudia ernstig vernield, maar werd in de daaropvolgende jaren weer herbouwd.

In 1805, tijdens de Napoleontische oorlogen, rukte de Franse maarschalk Ney met zijn 13.000 soldaten op tot de schansen in Leutasch en de Porta Claudia. De vesting was voorzien van 12 kanonnen en 700 linietroepen. De aanvallen konden aanvankelijk worden afgeweerd en alle eisen tot overgave werden door het vestingscommando afgewezen. De Fransen slaagden er onder leiding van in het gebied bekende Beierse boswachters in om om de vesting heen te lopen en deze te in te nemen. De Oostenrijkse bemanning werd gevangen genomen.

In de daaropvolgende jaren viel de vesting afwisselend in de handen van Tirolers, Fransen en Beieren. De toenmalige kazerne deed tot 1975 dienst als douanekantoor. Aan de ruïne Porta Claudia valt vandaag de dag nog af te lezen hoe machtig de vesting ooit is geweest. De 6 meter hoge muren met de schietgaten, de vervallen en overwoekerde voorburcht, de grote gewelven, de sloot en de wallen zijn getuigen van de geschiedenis van Scharnitz.